มทบ.32 จัดวิทยากรจิตอาสา 904 ช่วยเหลือประชาชน

มทบ.32 จัดวิทยากรจิตอาสา 904 ช่วยเหลือประชาชน เมื่อวันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 08.30 น. ผู้บัญชาการทหารบกที่ 32 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ วิทยากรจิตอาสา 904 จัดกำลังพลจิตอาสามทบ.32 ร่วมกับประชาชนจิตอาสา จังหวัดลำปาง UFABET

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือประชาชน อำนวยความสะดวกประชาชนที่มารับบริการการฉีดวัคซีน ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Posted on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *