ได้ฤกษ์ เชิญ “ชวน หลีกภัย” เปิดอาคารสโมสรฅนท้องถิ่นที่เชียงใหม่

ได้ฤกษ์ เชิญ “ชวน หลีกภัย” เปิดอาคารสโมสรฅนท้องถิ่นที่เชียงใหม่ นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 10.30 น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร UFABET จะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสโมสรฅนท้องถิ่น ของสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 173 บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ สมาคมฯมีความมุ่งหวังในการใช้อาคารหลังนี้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคม ดังนี้

  1. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจำทั่วประเทศ
  2. เป็นองค์กรกลางในการประสานความเข้าใจ ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อันประกอบด้วย รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ องค์กรอิสระ อาทิ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. รวมทั้งองค์กรภาคประชาชน และองค์กรระหว่างประเทศ
  3. เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารการเรียนรู้ เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ของกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วย
  4. เป็นศูนย์ประสานให้ความช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ประสบปัญหาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือประสบสาธารณภัยต่างๆ
  5. เป็นศูนย์กลางในการพบปะสังสรรค์ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ ขณะรับราชการ และเกษียณอายุราชการแล้ว
, , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *