พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 2 – 8 พฤศจิกายน 2564

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 2 – 8 พฤศจิกายน 2564 การคาดหมาย ในช่วง วันที่ 2 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็น ที่ปกคลุมประเทศไทย ตอนบน และทะเลจีนใต้ ไฮโล

จะมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทย ตอนบน มีฝนบางแห่ง ประกอบกับ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมตะวันออก พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ มีฝนตกหนักบางพื้นที่

ส่วนในวันที่ 7 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็น ระลอกใหม่ จากประเทศจีน จะแผ่ลงมาปกคลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าว จะมีฝนฟ้าคะนอง ในระยะแรก

หลังจากนั้น อุณหภูมิจะลดลง และมีอากาศเย็น ประกอบกับ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ จะมีกำลังแรงขึ้น

ทำให้ภาคใต้ ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนัก ในบางพื้นที่ สำหรับ คลื่นลมบริเวณอ่าวไทย จะมีคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตร ทะเลอันดามัน มีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ตลอดช่วง

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 2 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ขอให้ประชาชน บริเวณประเทศไทย ตอนบน ดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจาก สภาพอากาศ ที่เปลี่ยนแปลง

ส่วนประชาชน บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ในภาคใต้ ควรระวังอันตราย จากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้ เกิดน้ำท่วม ฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ตลอดช่วง

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 3 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 มีฝน ร้อยละ 10 ถึง 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 20 องศาเซลเซียส ถึง 24 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 31 องศาเซลเซียส ถึง 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 ถึง 20 กม. / ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 7 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

อากาศเย็น กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ถึง 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 19 องศาเซลเซียส ถึง 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 29 องศาเซลเซียส ถึง 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 ถึง 20 กม. / ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 3 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 มีฝน ร้อยละ 10 ถึง 20 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด อยูที่ 22 องศาเซลเซียส ถึง 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 30 องศาเซลเซียส ถึง 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 ถึง 20 กม. / ชม.

ส่วนในวันที่ 7 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 อากาศเย็น กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ถึง 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 17 องศาเซลเซียส ถึง 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 28 องศาเซลเซียส ถึง 31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 ถึง 25 กม. / ชม.

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 3 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 มีฝน ร้อยละ 10 ถึง 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 22 องศาเซลเซียส ถึง 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 31 องศาเซลเซียส ถึง 34 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 7 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 อากาศเย็น มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ถึง 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 20 องศาเซลเซียส ถึง 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 30 องศาเซลเซียส ถึง 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 ถึง 20 กม. / ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 3 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 มีฝน ร้อยละ 10 ถึง 20 ของพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 7 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ถึง 60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 23 องศาเซลเซียส ถึง 25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 32 องศาเซลเซียส ถึง 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 ถึง 30 กม. / ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ถึง 70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนัก บางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 23 องศาเซลเซียส ถึง 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 29 องศาเซลเซียส ถึง 34 องศาเซลเซียส

ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา : ลมตะวันออก ความเร็ว 15 ถึง 30 กม. / ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตร
ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันออก ความเร็ว 15 ถึง 35 กม. / ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ถึง 70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 19 องศาเซลเซียส ถึง 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 28 องศาเซลเซียส ถึง 35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออก ความเร็ว 10 ถึง 30 กม. / ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 3 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 มีฝน ร้อยละ 10 ถึง 20 ของพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 7 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ถึง 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 23 องศาเซลเซียส ถึง 26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 32 องศาเซลเซียส ถึง 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 ถึง 20 กม. / ชม.

, , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *