กรมอนามัย เผย 10 มาตรการเข้ม ในคืนวันลอยกระทง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ย้ำประชาชน และผู้เตรียม จัดงานเทศกาล ลอยกระทง เข้ม 10 มาตรการ กระทรวงสาธารณสุข ลดเสี่ยง โควิด – 19 พร้อมแนะกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ลอยกระทง แบบออนไลน์แทน บาคาร่า

​นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า เทศกาลการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง ตามสถานที่ต่าง ๆ จะทำให้มีการรวมตัว ของกลุ่มคน เป็นจำนวนมาก และใกล้ชิดกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิด การแพร่กระจายของ โควิด – 19 ได้

จึงขอให้ผู้จัดงาน ปฏิบัติตาม มาตรการ ของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

  • กำหนดจุด เข้า – ออก มีการลงทะเบียน ก่อนเข้า และออกจากงาน มีจุดคัดกรองอุณหภูมิ และตรวจสอบความเสี่ยง ก่อนเข้างาน
  • เลือกสถานที่ จัดงานที่มี การระบายอากาศที่ดี ไม่แออัด
  • ทำความสะอาด ห้องน้ำ ทุก ๆ 1 ชั่วโมง รวมทั้ง จัดให้มีจุดล้างมือ ที่เพียงพอ
  • เว้นระยะห่างของบูท ร้านค้า โต๊ะ ที่นั่ง อย่างน้อย 1 เมตร
  • กระจายจุดลอยกระทง และมีผู้ควบคุมไม่ให้แออัด
  • หากมีการจัด การแสดงมหรสพ หรือ การละเล่นตามประเพณี ประกวดนางนพมาศ ให้เว้นระยะห่าง ของผู้เข้าชม จากเวทีอย่างน้อย 5 เมตร รวมไปถึง จัดให้มีอุปกรณ์ ส่วนตัว สำหรับนักแสดง นักดนตรี พิธีกร นางนพมาศ และเว้นระยะห่าง ในห้องพัก อย่างน้อย 1 เมตร และงดกิจกรรม ที่ไร้ระเบียบ เช่น จับมือ ตะโกน รวมกลุ่มหน้าเวที
  • แผงลอย หรือ พาหนะ สำหรับจำหน่ายอาหาร ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันโควิด สำหรับพื้นที่ จัดบริการ อาหารริมบาทวิถี (Street Food) งดการจำหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • ผู้จัดงาน ผู้ค้าขายอาหาร นักแสดง ควรได้รับวัคซีน ครบตามเกณฑ์ หรือ มีผลตรวจ ATK (Antigen test kit) ไม่พบเชื้อ ก่อนวันจัดงาน อย่างน้อย 72 ชั่วโมง สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ตลอดเวลา กำหนดโซน เว้นระยะห่าง จากบุคคลอื่น และ งดการรวมกลุ่ม
  • ผู้เข้าร่วมงาน สวมหน้ากากตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ระหว่างบุคคลอื่น อย่างน้อย 1 เมตร และล้างมือ ทุกครั้ง หลังสัมผัส จุดสัมผัสร่วม
  • ผู้จัดงาน ต้องมีการกำกับ การปฏิบัติตามมาตรการ อย่างเคร่งครัด

สำหรับประชาชน ที่ลอยกระทง นอกบ้าน ควรเลือก กระทงให้เหมาะ กับแหล่งน้ำ เช่น กระทงขนมปัง กระทงกรวยไอศกรีม ควรลอยในแหล่งน้ำที่มีปลา กระทงหยวกกล้วย เหมาะกับแหล่งน้ำ ที่มีเจ้าหน้าที่ เก็บขนขึ้นมา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ต่อได้ เช่น นำไปหมักทำปุ๋ย

เลี่ยงกระทงที่มีเข็มหมุด พลาสติก โฟม เพราะย่อยสลายยาก และเป็นขยะ ในแหล่งน้ำได้ นอกจากนี้ ควรลดขนาด กระทงให้เล็ก เพราะใช้วัสดุน้อยกว่า หากมาเป็นครอบครัว กลุ่มเพื่อน มาเป็นคู่ หรือ มากับแฟน ให้ใช้ 1 กระทง ลอยร่วมกัน ที่สำคัญ ผู้ปกครอง ต้องเฝ้าระวังบุตรหลาน ไม่ให้คลาดสายตา เพราะอาจพลัดหลง หรือ ตกน้ำได้

Avoid krathongs with pins, plastic, foam as they are difficult to decompose and can be waste in water sources. In addition, the size of the krathongs should be reduced to a smaller size because they use less material.

ขอความร่วมมือ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกำหนด มาตรการ รักษาความปลอดภัย และบังคับใช้ อย่างเคร่งครัด เช่น ห้ามปล่อยโคมลอย งดเล่นดอกไม้ไฟ พลุ ประทัด รณรงค์ลอยกระทง ปลอดเหล้า เป็นต้น

“Do not release lanterns Refrain from playing fireworks, fireworks, firecrackers, campaign for Loi Krathong, alcohol-free”

“ทั้งนี้ ในส่วนของ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มผู้สูงอายุ ขอแนะนำ ให้เลือกใช้การลอยกระทง แบบออนไลน์ ภายในบ้าน หรือ ที่พักอาศัย ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคโควิด – 19 เพื่อลดการติด และ แพร่เชื้อโควิด – 19 ลดความแออัด และ ช่วยลดปริมาณขยะ ที่จะเกิดขึ้นด้วย

ซึ่งในทุก ๆ ปี เมื่อผ่าน คืนวันลอยกระทง สิ่งที่ตามมาคือ ซากกระทง จำนวนมาก ที่ลอยอยู่ในแม่น้ำลำคลอง หลาย ๆ แห่ง จากสถิติ ของศูนย์ข้อมูล กรุงเทพมหานคร พบว่า ปริมาณกระทง ที่เก็บได้ ในปี 2563 เฉพาะในกรุงเทพมหานคร 492,537 ใบ โดยเป็นกระทง จากวัสดุธรรมชาติ 474,806 ใบ หรือ ร้อยละ 96.4 และ กระทงโฟม 17,731 ใบ ร้อยละ 3.6”

, , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *