มทบ.32 จัดวิทยากรจิตอาสา 904 ช่วยเหลือประชาชน

มทบ.32 จัดวิทยากรจิตอาสา 904 ช่วยเหลือประชาชน เมื่อวันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 08.30 น. ผู้บัญชาการทหารบกที่ 32 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ วิทยากรจิตอาสา 904 จัดกำลังพลจิตอาสามทบ.32 ร่วมกับประชาชนจิตอาสา จังหวัดลำปาง UFABET ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือประชาชน…

Rococo Architecture

Rococo architecture (also known as rocaille or the late baroque) is an elegant lavishly layered, ornately elaborate style of architecture that came into existence in…