อบรมเขียนแผนธุรกิจ งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

อบรมเขียนแผนธุรกิจ งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 กันยายน 2564 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 พร้อมด้วย นายธีรวุธ ยะอูป รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

และนายชรันต์ยุทธ์ บุญยง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิดโครงการการอบรมเขียนแผนธุรกิจ งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564 เพื่อพัฒนาระบบบริหารวิสาหกิจ และสร้างองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจและจิตสำนึกในเชิงธุรกิจ

ให้แก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2564 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นางรัชนก แดงตั๋น หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ถ่ายทอดความรู้ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

Posted on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *