การขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด – 19” จังหวัดเชียงราย

การขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด – 19” จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงรายได้ดำเนินโครงการ “หมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด – 19” ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวคิดของรัฐบาลเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19

โดยให้ทุกอำเภอ และเทศบาลนครเชียงราย สำรวจหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่ ที่ปลอดจากผู้ป่วยโควิด – 19 ซึ่งจะทำให้ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนในหมู่บ้าน ประชาชนในชุมชน ร่วมทำและร่วมตัดสินใจกันเอง

ภายใต้กฎเกณฑ์ หรือระเบียบที่ได้ร่วมคิด ที่จะช่วยให้สามารถคลี่คลายสถานการณ์วิกฤติของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ไปได้ ซึ่งจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่จังหวัดเชียงรายกำหนด ปรากฏผลการประเมิน ดังนี้

  1. การประเมิน “หมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด – 19” มีหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด จำนวน 1,829 หมู่บ้าน/ชุมชน มีหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ผ่านการประเมินเป็นหมู่บ้าน/ชุมชน สีฟ้า จำนวน 1,667 หมู่บ้าน/ชุมชน
  2. การประเมิน “ตำบลสีฟ้าปลอดโควิด – 19” มีตำบลทั้งหมด จำนวน 124 ตำบล มีตำบลที่ผ่านการประเมินเป็นตำบลสีฟ้า จำนวน 59 ตำบล
  3. การประเมิน “อำเภอสีฟ้าปลอดโควิด – 19” ของจังหวัดเชียงราย มีอำเภอทั้งหมด จำนวน 18 อำเภอ อำเภอที่ผ่านการประเมินเป็นอำเภอสีฟ้า รับมอบธงและใบประกาศจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จำนวน 3 อำเภอ ดังนี้
  • อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
  • อำเภอดอยหลวง
  • อำเภอป่าแดด
, , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *